Over Fairtrade

Wat is en doet Fairtrade?
Fairtrade helpt werknemers in niet westerse landen een eerlijke plek in de handelsketen te geven. Bij Fairtrade ontvangen zij een eerlijke prijs en werken zij onder menswaardige omstandigheden. Hierbij wordt de aandacht gelegd op geen kinderarbeid en normale werktijden. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging voor een eerlijkere wereld.

Waarom is Fairtrade nodig?
In niet westerse landen verkeren ‘kleinschalige’ boeren in onzekerheid over hun inkomen. Zij zijn overgeleverd aan de sterk fluctuerende wereldmarktprijs. Hierdoor hebben zij geen constant inkomen en kunnen zij niet investeren. Fairtrade doorbreekt de vicieuze cirkel. De krachtenbundeling met meerdere organisaties is de eerste onmisbare stap in dat proces. Fairtrade werkt daarom met organisaties, nooit met individuele boeren.

Plantages komen ook voor bepaalde producten in aanmerking voor een certificaat. De standaarden van Fairtrade zijn dan gericht op de werkomstandigheden. De kwetsbare werknemers zijn die zonder vast contract. Denk hierbij aan seizoens- en/-of arbeidskrachten.

Samenwerken in coöperaties
Een belangrijke eerste stap is dat kleine boeren zich organiseren. Dit heeft als voordeel dat ze gezamenlijk kunnen investeren in technische ondersteuning en logistiek. Hierdoor hebben de boeren een betere onderhandelingspositie, krijgen zij een betere prijs voor hun oogst en toegang tot de wereldmarkt. Daarom is de belangrijkste voorwaarde van Fairtrade dat boeren samenwerken in coöperaties. Inmiddels zijn er wereldwijd 1210 boerencoöperaties aangesloten bij Fairtrade.

De minimumprijs 
Kopers die producten afnemen bij Fairtrade boerencoöperaties zijn verplicht een minimumprijs te betalen. Deze minimumprijs moet de boeren in staat stellen de kosten voor duurzame productie te dekken. Deze handelsvoorwaarde is er om de boeren te beschermen wanneer de wereldmarktprijs daalt. Als de wereldmarktprijs lager is dan de minimumprijs, wordt tenminste de minimumprijs betaald. Als de wereldmarktprijs hoger is dan de minimumprijs, ontvangen de coöperaties uiteraard de hogere wereldmarktprijs. Het fungeert dus als vangnet dat zekerheid biedt.

De Fairtrade premie
Coöperaties ontvangen van hun afnemers een Fairtrade premie bovenop de prijs die zij betalen voor de producten. De boeren beslissen democratisch waar zij deze premie aan besteden. Het gaat hierbij vaak om bedrijfsontwikkeling voor de boeren, zoals verbetering van productiviteit, kwaliteit en infrastructuur. Voor arbeiders op plantages komt de Fairtrade premie ten goede aan gemeenschapsprojecten zoals onderwijs en gezondheidszorg.

Sociale én milieucriteria
Boeren en coöperatie moeten zelf aan eisen voldoen. De basis hiervoor is milieuvriendelijke teelt, respect voor arbeidsrechten en een transparante, democratische werkwijze in de boerencoöperaties.